Kopf SVV-Mitgliedschaft Breite einstellen

Die SVV heisst seit 2014: Swissveg

Unsere neue Homepage finden Sie hier: www.swissveg.ch


Seite veraltet!
Diese Seite wird nicht mehr aktualisiert! Unsere aktuellen Infos finden Sie auf unserer neuen Homepage: Swissveg.


Fölfaljuk a Földet

Devour the Earth

 

Narrátor: Paul McCartney

Narrated by Paul McCartney, written by Tony Wardle

 

Senki sem tudja, hogyan és miért, de mintegy 4000 millió évvel ezelőtt létrejött bolygónk, a Föld.

No one knows how or why, but some 4000 million years ago the planet earth came into being.

 

Akkoriban bontakozott ki az élet a föld felszínén, a vizek mélyén és a levegőben.

In that time life has evolved on its surface and beneath in its waters and in its skies.

És az idő telt.

And time is running out.

 

Képzeljük el a világ teljes történetét egy évbe tömörítve.

Imagine the complete history of the world condensed into one year.

Január elsején született meg a világ.

A year which began on January the 1st.

 

Néhány nappal később megjelentek az első baktériumok.

A few days later the first bacteria emerged.

 

Majd kibontakozott az evolúció csodálatos folyamata és minden vízfelület, a föld minden rétege és a földön minden talpalatnyi hely benépesült.

A miracle of evolution followed and every expanse of water, layer of mud and track of land is inhabited.

 

A medúzák és pókok november elején bukkantak fel először.

Jelly fish and spiders didn't make an appearance till the beginning of November.

Az első páfrány pedig november huszadikán.

The first ferns popped up on November 20th.

Azzal egy időben, hogy a halak elszaporodtak a vizekben, szárnyas rovarok töltötték meg a levegőt.

About the same time as fish began inhabiting the waters, winged insects took to the air.

Pár nappal később, december 1-től 15-ig már vitathatatlanul a dinoszauruszok uralták a Földet.

A few days later from December 1st to the 15th, dinosaurs ruled unchallenged.

December 31-én tizenöt perccel éjfél előtt, megjelent az ember.

At fifteen minutes to midnight on December 31st, human kind emerged.

Csupán két másodperccel az év vége előtt kezdődött az ipari forradalom, és hatalmas pusztításba kezdtünk, ami térdre kényszerítette a Földet.

Just 2 seconds ago, the start of the Industrial Revolution, we began an onslaught on the earth which brought it to its knees.

 

Elpazarolt élelem, elpazarolt földek

Wasted Food, Wasted Land

 

A környezet egy finom szövésű köpeny, amely a szemünk előtt kezd felfesleni és ezért nagymértékben a húsfogyasztás tehető felelőssé.

The environment is a finely woven mantle which is beginning to unravel before our eyes and meat-eating carries much of the blame.

 

Testünk fentartásához nincs szükségünk hús fogyasztásra, mégis a világon napjainkban háromszor annyi haszonállat él, mint ember. We have no physical need to eat meat, yet the world now contains 3 times as many farm animals as humans.

 

Az állatok etetéséhez olyan sok fű, búza és kukorica szükséges, hogy Anglia mezőgazdasági területeinek csaknem 80%-át ennek a hatalmas igénynek a kielégítésére használják.

Livestock have huge appetites for grass and corn and wheat, so much so that nearly 80% of all agricultured land in Britain is used to support them.

10 kg növényi fehérjére van szükség egy kilogramm hús előállításához.

It takes as much as 10 kg of vegetable protein to produce one kg of meat.

Ez a valaha kitalált legpazarlóbb újrafelhasználási program.

The most wasteful recycling program ever devised.

A hatalmas takarmányigény miatt arra kényszerítik a termőtalajt, hogy kapacitásán túl, rovarirtó szerekkel és trágyákkal teletömve táplálja a gabonákat.

So demanding are they that the soil is pushed beyond its capacity to cope, force fed on a diet of pesticides and fertilizers.

A rovarirtó szerek olyan mérgek, amelyeket a peték, a rovarok és a gombák kiirtására használnak.

Pesticides are poisons used to kill seeds, insects and fungi.

 

Képesek megölni embereket is, és meg is teszik.

They can and do kill humans.

Tudjuk, hogy ezek a szerek nem csak azokat a fajokat pusztítják, amelyeknek szánják őket Pesticides are poisons used to kill seeds, insects and fungi.

és tudjuk, hogy felborítják az ökoszisztéma természetes egyensúlyát.

We know that they destroy species other than those they are aimed at and can upset the natural balance of ecosystems.

 

Tudjuk, hogy feldúsulnak, mikor a nagyobb állatok megeszik a kisebbeket.

We know that they increase in concentration as bigger creatures eat smaller creatures.

 

Egy vízimadárnak, mint például a vöcsöknek, amely a tápláléklánc csúcsa, 80 ezerszer nagyobb koncentrációban gyűlhet fel a rovarirtó a testében, mint a vízben, amelyben él.

A water bird like the grebe at the top of the food chain can have pesticides in its body 80 thousand times stronger than those in the water in which it lives.

Tudjuk, hogy a használatban lévő vegyszerek közül 50 feltehetőleg rákkeltő.

We know that 50 of the chemicals used are suspected of causing cancer.

 

Tudjuk, hogy a húsban körülbelül 14-szer annyi vegyi anyag maradvány van, mint a zöldségekben.

We know that meat contains about 14 times more residues than vegetables.

Nyomokban majdnem minden általunk fogyasztott ételben található rovarirtó szer.

There are pesticide traces in almost all the food we eat.

Tudjuk, hogy ha nem kellene az állatokat takarmányozni, a gazdálkodók visszatérhetnének a vetésforgós műveléshez.

We know that without the need to feed animals, farmers could return to crop rotation.

 

Organikusan gazdálkodhatnának, és hátat fordíthatnának az ideggáz származékok alkalmazásának.

They could farm organically and turn their backs on these nerve gas derivatives.

Az állandó igény, hogy a termőföldek megtermeljék az állatok ellátásához szükséges gabonát, tarthatatlanná vált.

Constant demands on the land to produce more crops to feed more animals are unsustainable.

 

Az ehhez szükséges irreálisan nagy termésátlagokat csak rövid ideig lehet tartani, ha a talajt elárasztják drága nitrogén alapú műtrágyákkal.

These hyped up production levels can be achieved only temporarily by swamping the soil with expensive nitrogen-based fertilizers.

 

A nitrogén egy része bekerül a folyókba, fokozza az algásodást, elszaporodnak a baktériumok és ezek minden életet megfojtanak a vízben.

Some nitrogen runs into rivers spurring the growth of algae, boosting the growth of bacteria and choking all life from the water.

 

A nitrogén egy része lejut a föld alatti vízkészletekbe is. Ezzel szemben, ha felhagyunk az állatok megevésével az egész emberi populáció élelmezésére elegendő lenne a termőterületek 30 %-a bármiféle műtrágya alkalmazása nélkül.

Some floods down into underground reservoirs and yet if we stop eating animals the whole population could be fed from just 30% of the land with no need for chemical fertilizers.

 

A föld újra fellélegezhetne, regenerálódhatna és helyreállhatna egészsége.

It would breathe again, regenerate itself, recover its health.

 

TÉNYEK:

FACTS 1:

 

A világon megtermelt gabona 38%-át az állatállomány takarmányozására használják.

38% of the grain in the world is fed to livestock.

 

Átlagban minden 10 kg takarmányként használt gabonával 1 kg húst termelnek - a többi trágyává válik.

On average, for every 10kg of grain fed to animals only 1kg of meat is produced - the rest becomes manure.

 

Kétszer annyi földterület szükséges egy húsevő élelmezéséhez, mint egy vegetáriuséhoz, és ennek fele elegendő a vegán táplálkozásúak ellátásához.

It takes more than twice as much land to feed a meat eater than it does a vegetarian, and half of that again is required to feed a vegan.

 

Csak Nagy-Britannia 250 millió embert tudna ellátni élelemmel tiszta vegetárius (vegán) étrend mellett.

Britain alone could feed 250 million people on a pure vegetarian (vegan) diet.

 

Ha az egész világ az amerikai stílusú étrendet követné, a világ jelenlegi népességének csupán felét lehetne táplálni.

If the whole world followed the USA-style diet, only half of the current population would be fed.

 

Erdőirtás

Deforestation

 

A világ esőerdői lélegzetelállítóan összetett rendszerek. Rainforests in the world are breathtaking in their complexity.

A világ állati és növényi fajainak több mint fele itt él. They house over half the world's animal and plant species.

Sok gyógyszerünket az esőerdőkből kapjuk: az érzéstelenítőket, a rák elleni szereket, a fogamzásgátló tablettákat. They given us many of our medicines: anaesthetics, anti-cancer drugs, the birth-control pill.

Összetartják a talajt, felhasználják az esőt és az elpusztult élőlények elbomlásából új élet sarjad. They hold the soil together, absorb rainfall and new growth feeds on the decay of the old.

Oxigént termelnek és elnyelik a szén-dioxidot. They produce oxygen and absorb carbon dioxide.

Megtestesítik az egyensúlyban lévő természetet. Mi pedig elpusztítjuk őket.

They are nature in balance. And our response is to destroy them.

 

1950 előtt, a világ területének 14%-a trópusi esőerdő volt, ennek fele ma már elpusztult és minden évben Nagy-Britannia nagyságú területek tűnnek el, és mindez miért?

Before 1950, 14% of the world's land was tropical rainforests, half is now gone and each year a further area the size of Britain disappears, and for what?

 

Jórészt azért, hogy legelőket alakítsanak ki a szarvasmarháknak vagy szójababot termeljenek a helyükön, amellyel a nagyrészt fejlett országokba szállított állatállományt etethetik.

Largely to provide grazing land for cattle or to grow soya beans to feed to cattle, most of which comes to the developed countries.

 

Körülbelül 7 év múlva ezek a területek szinte teljesen élettelenné és terméketlenné válnak.

In 7 years or so the land will be almost lifeless and barren.

 

TÉNYEK:2

FACTS 2:

 

A trópusi erdők adnak otthont a földön élő fajok több mint 90%-nak.

Tropical forests are home to up to 90% of all the Earth's species.

Évente több mint 164.000 négyzetkilométernyi trópusi erdőt pusztítanak el.

Tropical forest is being destroyed at a reat of over 164,000 square kilometres per annum.

Costa Ricában a kiirtott erdők 71%-a legelőként szolgál. Nepál körülbelül felét elvesztette erdős területeinek az elmúlt húsz évben, nagyrészt az állatállomány ellátása érdekében.

In Costa Rica 71% of all deforested land is pasture. Nepal has lost around half of its forest land in the last 20 years manly to substain livestock.

Még az újonnan irtott legelők is csupán egyetlen szarvasmarhát tudnak táplálni hektáronként.

Even newly cleared pasture can only substain one head of cattle per hectare.

Latin-Amerika 1991-ben majdnem 8 millió tonna szójababot exportált, ennek jó részét állatok takarmányozására.

Latin America exported almost 8 million tonnes of soya beans in 1991, mainly to feed our cattle.

 

Globális felmelegedés

Global Warming

 

1989-ben egy űrhajó legénysége több ezer tűz füstfelhőjét figyelte meg Amazónia millió négyzetkilométeres területén.

In 1989 the crew of a space craft watched a smoke cloud from thousands of fires spread across a million square miles of Amazonia.

Esőerdőket irtottak szarvasmarha tenyésztéshez. It was rainforest being cleared for cattle ranching.

A növényzet felégetésével felszabadul az elraktározott, óriási mennyiségű szén-dioxid. With the burning of vegetation, huge reservoirs of stored carbon dioxide are unlocked, Felemelkedik, és tovább növeli a földet övező hőszigetelő réteget. released to float upwards and provide yet more insulation to prevent heat escaping from the earth.

Amikor betelepítik a szarvasmarhákat, minden egyes állat napi 60 liter metánt bocsát ki magából, ami tovább fokozza a folyamatot.

When the cattle arrive, each one belches out 60 litres of methane every day adding another twist to the spiral.

Az égetés és az állati gázok együttesen az üvegházhatás alakulásában a második legjelentősebb tényezőt teszik ki.

Together, burning and belching provide the 2nd largest contribution to the greenhouse effect.

 

TÉNYEK:3.

FACTS 3:

 

1971 óta a latin-amerikai esőerdők elpusztításával több, mint 1,4 milliárd tonna szén-dioxid került a légtérbe.

Since 1970 the destruction of rainforests in Latin America has contributed over 1.4 billion tonnes of carbon dioxide to the atmosphere.

A metán felelős a globális felmelegedés 18 százalékáért, a légkör metángáz tartalma évente 1%-kal növekszik.

Methane gas is responsible for 18% of global warming, with the methane gas content of the atmosphere increasing by 1% per year.

 

A világon a metán 18%-át a haszonállatok bocsátják ki. Több mint 1.3 milliárd szarvasmarha él a világon.

18% of world methane emissions are from livestock. There are more than 1.3 billion cattle in the world.

 

Nagy-Britanniában a teljes metán kibocsátás 26%-át okozzák haszonállatok.

A Nagy-Britannia állatállománya által kibocsátott metán minden évben 1.15 millió tonnával járul hozzá a globális felmelegedéshez.

26% of UK methane emissions are from livestock.

UK livestock emissions contribute 1.15 million tonnes of methane to global warming every year

 

A termőtalaj kimerítése

Soil Depletion

 

Az Egyesült Államok, a világ legnagyobb húsfogyasztó országa termőtalajának egy harmadát elvesztette.

The United States, the world's largest consumer of meat has lost 1/3 of all its topsoil.

A nyugati államok hatalmas területei alkalmatlanok ma már a mezőgazdasági művelésre és a szántóföldek újra bölénylegelőkké alakulnak.

Huge areas of the Western states can no longer support the agriculture and the land may well return to buffalo pasture.

A föld alatti vízkészleteket jobban kimerítették, mint ahogy az esővíz pótolhatta volna a hiányt, a földek már legeltetésre sem alkalmasak, illetve ahhoz, hogy az új helyek használhatóak legyenek több vízre van szükség.

Underground water supplies are depleted faster than they can be replenished with rain, the soil ceases to provide even grazing and as they do, they consume more water in new places.

Az állatállomány vízigénye legalább olyan pusztító, mint takarmányigénye.

Livestock's demand for water is as destructive as its demand for food.

Amennyiben öntözött legelőn tenyésztenek szarvasmarhát, az adott földterület 12-szer annyi vizet igényel, mintha növényeket termesztenének rajta.

In the case of beef grown on irrigated pastures 12 times as demanding as vegetables.

Nagy-Britanniában ma a megművelhető földterületek közel felét az erózió veszélyezteti, mivel az intenzív művelés tönkreteszi a talaj szerkezetét.

In Britain, nearly 1/2 of all arable land is now at risk of erosion as intensive farming destroys the very structure of the soil.

 

Savas esők

Acid Rain

 

A világnak új problémával kell szembesülnie - a végtelen mennyiségű állati salakanyag hígtrágya formájában 100-szor szennyezőbb, mint az emberi hulladék - egyre halmozódik, gyorsabban, mint ahogy a talaj képes elnyelni.

The word has a new problem - an endless supply of animal excreta, stored in slurry form 100 times more polluting than human waste - it just keeps on accumulating, too prolific to be absorbed by the land.

A baktériumok az ebben lévő ammóniát savvá alakítják, ami elpárolog, elkeveredik a műtrágyák nitrogénoxidjával, kombinálódik az ipari szennyeződésekkel és savas esőt alakít ki.

Bacteria turn its ammonia into acid, it evaporates, joins with nitrous oxide from fertilizers, combines with industrial pollution and forms acid rain.

Amit hátrahagy savanyú, terméketlen földek és halott vagy haldokló erdők, folyók és tavak.

Its legacy is sour unproductive soil and dead and dying forests, rivers and lakes.

A többi környezeti katasztrófa mellett majdnem elfelejtettük, hogy savas eső pusztítja Európa és Amerika északi területeinek természetes környezetét. Bizonyos országokban ennek legfőbb oka a trágyalé.

Almost forgotten in the avalanche of other environmental disasters, acid rain is devastating the northern habitats of Europe and America. In some countries, slurry is its principle cause.

Ha véget vetnénk a nagyüzemi állattenyésztésnek a pusztulás jelentős mértékben lelassulna. An end to livestock production would dramatically slow the decay.

 

TÉNYEK:4.

FACTS 4:

 

Egyetlen tehén évente 23 tonna trágyát termel.

A single cow can produce 23 tonnes of manure a year.

 

10 sertés 21 tonna trágyát termel egy év alatt.

10 pigs can produce 21 tonnes of manures a year.

 

Kijuttatva a földterületekre, ez a mennyiség nagyban hozzájárul a savas esőkhöz, a talaj- és vízszennyezéshez.

Spread over the land this contributes to acid rain, soil and water pollution.

Az állattenyésztésből származó ammóniát tartják a savas esők kialakulásának egyik legfőbb okának, amely bizonyos területeken több mint 70%-os savasodást okoz.

Ammonia from animal farming is recognised as a major cause of acid rain, causing over 70% of acidity in some areas.

 

Hollandiában, ahol egy főre 7 haszonállat jut, kérték a gazdálkodókat, hogy csökkentsék az állományokat háromnegyedükre, hogy ezzel segítsenek megakadályozni az erdők kihalását.

In Holland, where livestock outnumbers humans by over 7 to 1, farmers have been told to reduce herds by a quarter to help save dying forests.

 

 

Szenvedő tengerek

Suffering Seas

 

Vonóhálós hajók pásztázzák a világ óceánjait, hogy hatalmas mennyiségű halat halásszanak, most már kis méretűeket is.

Trawlers and seine netters cross the world's oceans scooping out increasing numbers of ever smaller fish.

 

Az óriási vonóhálós hajók tönkreteszik a tengerfenék élővilágát, mindent elpusztítva útjukon. Heavy trawl boards smash their way across the ocean floor, destroying everything in their path.

 

Minden évben egyre több ország kezd a tonhalak vonulási útján gyilkolni és minden egyes háló egyre több bálna és delfin, rája és tengeri madár, teknős és cápa életébe kerül.

Every year more countries scramble to join the killing fields of tuna drift netting and with each net go the lives of more whales and dolphins, rays and seabirds, turtles and sharks.

 

Bizonyos országokban tovább folytatják a bálnavadászatot. Olyan emlősöket pusztítanak így, akiknek a nyelvezete komplexebb, mint a miénk, de amelyből egy szót sem értünk.

Some countries continue with their slaughter of whales. Mammals with a language more complex than our own, but of which we understand not one word.

 

Az üzemi állattartás az európai vizekben is elterjedt és a kiválasztott áldozat a lazac, ez a rejtélyes vándor.

Intensive factory farming has also come to the seas of Europe and it is salmon, mysterious migratory creatures which are the chosen captives.

Olyanok, mint a ketrecbe zárt fecskék.

It is like caging swallows.

 

Ilyen kis helyre zsúfolva csak akkor van esélyük a túlélésre, ha antibiotikumokat és féregirtókat kapnak, és akkor lesznek versenyképesek a piacon, ha a húsukat olyan adalékanyagokkal színezik, amelyek az Egyesült Államokban be vannak tiltva.

Crammed into cages they can only survive with the use of antibiotics and pesticides and are made marketable by colouring their flesh with an additive banned in the USA.

Ezeknek a börtönbe zárt állatoknak az etetéséhez tengeri halakat halásznak, ipari halak… 5 kiló szükséges 1 kiló lazachús megtermeléséhez.

And to feed these imprisoned creatures, the seas are trawled for other fish, industrial fish.... 5 pound to produce 1 pound of salmon meat.

A PCB-k ipari vegyszerek, amelyek a létező legmérgezőbb anyagok közé tartoznak, és ezek mérgezik ma az óceánok teljes táplálékláncát.

PCBs are industrial chemicals, some of the most poisonous substances known, these now infect almost the whole of the oceans' food chain.

 

 

TÉNYEK:5

FACTS 5:

 

A világ 17 halászterületéből kilenc komolyan hanyatlik. A többi nyolc is elérte lehetőségeinek maximumát.

Nine of the world's 17 major fisheries are in serious decline. All the others have reached their limits.

Évente 124 milliárd dollárt költenek 70 milliárd dollár értékű hal kifogására.

World wide 124 billion dollars are spent every year catching just 70 billion dollars worth of fish.

A jelenlegi tanulmányok szerint az Északi-tengerből kifogott halak 40%-a beteg - sokszor rákos daganataik vannak.

Recent surveys suggest that over 40% of fish caught in the North sea are diseased - often with cancerous tumours.

 

Becslések szerint 240 000 tonna PCB (Az Egyesült Királyságban ezek alkalmazása 1980 óta tilos) került a világ óceánjaiba. An estimated 240,000 tonnes of PCB's (effectively banned in the UK since 1980) are thought to have entered the world's ocean.

A vándorló lazacokat iparilag kialakított területeken tenyésztik, ahol a halak sűrűsége elérheti a 15 kg / négyzetmérték értéket is.

Strongly migratory salmon are factory formed at stocking densities of 15kg per squaremetre.

 

 

Egészség és jó közérzet

Health + Welfare

 

Állítólag mi vagyunk valamennyi élőlény közül a legintelligensebbek, képesek vagyunk komplex érzésekre és mihez kezdünk ezekkel a képességeinkkel?

Supposedly we are the most intelligent of all creatures, capable of complex feelings and what do we do?

Bezárunk más intelligens élőlényeket magányos börtönökbe, míg meg nem őrülnek. Megtagadjuk legelemibb ösztöneik teljesítésének lehetőségét is.

We imprison other intelligent creatures in solitary confinement, until they go mad. We deny them the ability to fulfil their most basic instincts.

 

Élő, érző utódaikat élettelen árucikkekként kezeljük, és azután megesszük őket.

We treat their living, feeling young as inanimate commodities and then we eat them.

Rendkívüli mozgásigényű madarakat zárunk ketrecekbe, amelyek még ahhoz is kicsik, hogy az állatok kitárják benne a szárnyukat.

Restlessly wandering fowl are crammed into cages too small to even stretch their wings.

 

Gyorsan felhizlalják őket nedves, sötét barakkokban, ahol sokszor saját mesterségesen felduzzasztott súlyuk nyomorítja meg őket, és mindannyian ugyanúgy végzik egy automata gépsoron, majd pedig megesszük őket.

All are quickly fattened in damp, dark sheds often crippled by their ballooning weight and all face the same end in an automated production line and then we eat them.

Azt mondják, a fájdalom és a szenvedés relatív, hozzá tartoznak az olcsó hús előállításához és azt mondják, ne törődjünk a fertőzésekkel, amelyek az olcsó hús velejárói…

Pain and suffering are relative concepts we are told, in the pursuit of cheap meat do not concern yourself, we are told, about the infections that come with cheap meat....

 

Campylobacter, szalmonella, kergemarha kór. "A hús adja az életerőt" - állítják, nem véve tudomást a szívbetegségről, a bélrákról. és más betegségekről, amelyek a húsevés velejárói.

campylobacter, salmonella, mad cow disease. "Meat to Live" we are told, ignoring the heart disease and bowel cancer and other ailments which go hand in hand with eating meat.

A nyereségnek nincs lelkiismerete, csupán mérlege.

Profit has no conscience, only a balance sheet.

 

A nyereség nevében kizsákmányolhatóak mind az állatok, mind az emberek.

In its name both animals and people are there to be exploited.

 

TÉNYEK:6

FACTS 6:

A szívbetegségek az Egyesült Királyságban és a fejlett országokban a legfőbb halálozási okok.

Heart disease is the major cause of death in the UK and the developed world.

Tanulmányok kimutatták, hogy a vegetáriusok 30%-kal kevesebben szenvednek szívbetegségektől, mint a húsevők.

Studies have shown vegetarians to suffer 30% less heart disease than meat eaters.

Az Egyesült Királyságban az időelőtti halálozás egynegyedét a rák okozza.

Cancer accounts for a quarter of all premature deaths in the UK.

A rákos megbetegedések legalább egyharmada közvetlenül az étrenddel hozható összefüggésbe. A vegetárius étrenddel sok rizikófaktor jelentősen csökkenthető.

At least one third of all cancers are directly related to diet. Many risk factors are significantly reduced on a vegetarian diet.

A kutatások azt mutatják, hogy vegetáriusok között alacsonyabb a vastagbél-, mell-, prosztata- és más rákos megbetegedések előfordulása.

Research shows the incidence of colon, breast, prostate and other cancers is lower among vegetarians.

Becslések szerint évente 2.000.000-an szenvednek ételmérgezéstől (Nagy-Britanniában). Szinte minden ételmérgezés hús és tejtermékekből fakad.

It's estimated that about 2,000,000 people suffer from food poisoning every year (in the UK). Almost all food poisoning is from meat + diary products.

_____________________________________________________________________

A teljes evolúciót magába foglaló évünk utolsó két másodpercében olyan mértékű pusztítást és mérgezést végeztünk, amely korábban ismeretlen volt a Föld történetében.

In the last 2 seconds of our evolutionary year we have destroyed and poisoned in a rate unknown in the history of the earth.

 

A terjeszkedés és fogyasztás okozza a problémát, mégis azt mondják, hogy a további terjeszkedés és fogyasztás oldhatja meg.

Growth and consumption have caused the problem, yet we are told that even more growth and consumption can cure it.

Gazdagabbak, boldogabbak, nemesebbek lettünk mindettől a haláltól, fájdalomtól, pusztítástól?

Are we any richer, any happier, any more ennobled for all the death, the pain, the destruction?

A világban, amelyet örökül hagyunk gyermekeinknek kevesebb csoda létezik, mint amivel mi megkaptuk szüleinktől.

We have bequeathed our children a world which contains less wonder than when we inherited it.

Megmérgeztük a vizüket, beszennyeztük a levegőjüket és a földjeik nagy részét terméketlenné tettük.

We have poisoned their water, polluted their air and laid most of their land waste.

 

Olyan világot adunk át nekik, amely nekünk még biztosnak tűnt, ma már azonban a katasztrófa határán imbolyog.

We are handing them a world which to us looked certain, but is now teetering on the brink of catastrophe.

 

És a kormányok még mindig nem tesznek semmit, de te tehetsz.

And still governments do nothing, but you can.

Egyszerűen azzal, hogy lemondasz a húsevésről, a szárnyasok, halak és a vágóhidak melléktermékeinek fogyasztásáról. így azonnal hozzájárulhatsz ahhoz, hogy véget érjen a fájdalom, a kegyetlen bánásmód és a pusztítás.

Simply by giving up meat, poultry, fish and slaughterhouse by-products, you'll make an immediate contribution to ending the pain, the cruelty and the destruction.

 

Állítsd meg a gyilkolást azzal, hogy vegetáriussá válsz, neked kell választanod.

Stop the killing by becoming vegetarian, you have the choice.

 

Segíthetsz megállítani a kegyetlenséget és a pusztítást már ma.

You can help stop the cruelty and destruction today.

 

Csatlakozz a Vegetárius Társasághoz. Csatlakozz az életért folytatott harchoz.

Join the Vegetarian Society. Join the fight for life.

 

 

Készítette: The Vegetarian Society, Nagy-Britannia

Produced from: The Vegetarian Society, UK

 

 

Fordítás: Jóga a Mindennapi Életben, Hungary


Produced from: The Vegetarian Society, UK
Translations in other languages: Swiss Union for Vegetarianism, Niederfeldstr. 92, CH-8408 Winterthur

Zurück