Kopf SVV-Mitgliedschaft Breite einstellen

Die SVV heisst seit 2014: Swissveg

Unsere neue Homepage finden Sie hier: www.swissveg.ch


Seite veraltet!
Diese Seite wird nicht mehr aktualisiert! Unsere aktuellen Infos finden Sie auf unserer neuen Homepage: Swissveg.


Proždirući Zemlju:

Devour the Earth

Pripovijeda Paul McCartney

Nitko ne zna kako je i zašto prije nekih 4 milijarde godina nastao planet Zemlja.

 

02) I tada se razvio život na njenoj površini, u dubini njenih voda i na njenom nebu.

 

03) I vrijeme je prolazilo.

 

04a) Zamislite da je cijela povijest svijeta sažeta u godinu dana.

04b) Godinu koja počinje 1. siječnja. Nekoliko dana kasnije pojavila se prva bakterija.

04c) A zatim se dogodilo čudo evolucije i svako vodeno prostranstvo, sloj mulja i brazda zemlje su nastanjeni.

04d) Meduze i pauci nisu se pojavili sve do početka studenog. Prve paprati niknule su 20. studenog.

04e) Otprilike u isto vrijeme kada su ribe počele nastanjivati vode, krilati kukci su se vinuli u zrak.

05) Nekoliko dana nakon 1. prosinca, pa do 15. prosinca neprikosnoveno su vladali dinosauri.

06a) Petnaest minuta prije ponoći 31. prosinca pojavila se ljudska rasa.

06b) Tek prije 2 sekunde, početkom industrijske revolicije, započeli smo agresiju na Zemlju i bacili je na koljena.


POTRAĆENA HRANA, POTRAĆENA ZEMLJA

Okoliš je suptilno istkan pokrov koji se počinje raspadati pred našim očima, a za to najveću krivicu snosi jedenje mesa.

08a) Mi nemamo fizičku potrebu za jedenjem mesa,

08b) pa ipak na svijetu danas ima 3 puta više životinja uzgajanih zbog hrane nego ljudi.

09a) Stoka ima ogromni apetit za travom i kukuruzom i pšenicom, ...

09b) ...tako velik, da skoro 80% od ukupnog poljoprivrednog zemljišta u Britaniji otpada na njen uzgoj.

 

10) Potrebno je 10 kg biljnih bjelančevina da bi se proizveo 1 kg mesa. Najrasipniji reciklažni program ikad izumljen.

11) Od tla se zahtijeva da daje više od svojih mogućnosti, prisilno ga hraneći pesticidima i umjetnim gnojivima.

 

12a) Pesticidi su otrovi koji služe za ubijanje sjemenja, kukaca i gljiva.

12b) Oni mogu ubiti ljude i ubijaju ih.

12c) Znamo da oni uništavaju i druge vrste od onih za koje su namijenjeni...

12d) i mogu narušiti prirodnu ravnotežu ekoloških sustava.

 

13) Znamo da im se koncentracija povećava u tijelima većih životinja koje jedu manje.

14) Vodena ptica poput gnjurca, koja je na vrhu hranidbenog lanca, može imati 80 puta veću koncentraciju pesticida u svom tijelu nego što je ima u vodi u kojoj živi.

15a) Znamo da se za 50 kemikalija koje se koriste sumnja da uzrokuju rak.

 

15b) Znamo da meso sadrži oko 14 puta više ostataka pesticida nego bilje.

15c) Nađeni su tragovi pesticida u skoro svoj hrani koju jedemo.

15d) Znamo da bi se, da ne postoji potreba za prehranom životinja, poljodjelci mogli vratiti načinu uzgoja izmjenom kultura.

15e) Mogli bi proizvoditi organsku hranu i okrenuti leđa tim derivatima nervnih plinova.

 

16a) Stalni zahtjevi, da zemlja proizvodi sve više usjeva za prehranu sve više životinja, neodrživi su.

16b) Takav umjetni nivo hiperprodukcije može biti postignut samo privremeno...

16c) ...zasipanjem tla skupim umjetnim gnojivima na bazi dušika.

16d) Neki spojevi dušika ulaze u rijeke...

16e) ...stimulirajući rast algi i bakterija i zagušujući sav život u vodi.

17a) Neki utječu u podzemne rezervoare vode...

17b) ...a kada bismo prestali jesti životinje, svo stanovništvo bi se moglo prehraniti na samo 30% zemljišta, bez potrebe za kemijskim gnojivima.

17c) Zemlja bi ponovno disala, obnavljala samu sebe, ozdravila.


ČINJENICE 1:

38% svjetskog žita služi za prehranu stoke.
U prosjeku, na svakih 10 kg žita kojima se hrane životinje proizveden je samo 1 kg mesa - ostatak postaje stajsko gnojivo.

U odnosu na vegetarijanca potrebna je više nego dvostruka velicina tla da bi se prehranio mesojed, a samo polovica da prehrani vegana.
Samo bi Britanija mogla prehraniti 250 milijuna vegetarijanaca (vegana).

Kada bi cijeli svijet slijedio americki stil prehrane, mogla bi se prehraniti samo polovica postojeceg stanovništva.


Sječa šuma

Kišne šume diljem svijeta zapanjuju svojom složenošću.

18b) One su dom za više od polovice životinjskih i biljnih vrsta koje postoje u svijetu.

18c) One su nam dale mnoge od naših lijekova: anestetike, lijekove protiv raka, pilule protiv začeća.

18d) One tlo drže na okupu, upijaju oborine...

18e) ...a mlade biljke hrane se raspadanjem starih.

18f) One proizvode kisik, a upijaju ugljični dioksid.

18g) One su slika prirode u ravnoteži. A mi odgovaramo tako da ih uništavamo.

 

19a) Prije 1950. 14% svjetskog zemljišta otpadalo je na tropske kišne šume,...

19b) ...polovice sada više nema, a svake godine nestaje područje veličine Britanije,...

19c) ...a zašto?

19d) Uglavnom da bi se dobile površine za ispašu stoke ili za uzgoj soje kojom se hrani stoka,...

19e) ...koja se većinom otprema u razvijene zemlje.

19f) Za otprilike 7 godina tlo će postati skoro beživotno i jalovo.ČINJENICE 2:

Tropske šume su dom za 90% vrsta koje postoje na Zemlji.
Tropske šume se uništavaju brzinom od preko 164.000 kvadratnih kilometara na godinu.

U Kostariki 71% od ukupno iskrcenog tla otpada na pašnjake. Nepal je izgubio oko polovice svojih šumskih podrucja u posljednjih 20 godina, vecinom zato da bi se uzgajala stoka.

Cak i nedavno iskrceni pašnjaci mogu uzdržavati samo jednu životinju po hektaru.
Južna Amerika je 1991. izvezla gotovo 8 milijuna tona sojinog zrna, vecinom da bi se nahranila naša stoka.


GLOBALNO ZATOPLJENJE

1989. je posada svemirske letjelice gledala dimni oblak nastao od tisuća požara koji su se pružali preko...

21b) milijuna kvadratnih kilometara amazonske prašume.

21c) To se krčila kišna šuma da bi se dobilo područje za uzgoj stoke.

21d) Spaljivanjem vegetacije oslobođeni su ogromni rezervoari uskladištenog ugljičnog dioksida,

21e) pušteni da se dignu uvis i tako još više otežaju da toplina napusti površinu Zemlje.

21f) Kada dođe stoka, svaka životinja ispušta 60 litara metana svakog dana, dodajući tako još jednu kariku u začarani krug.

21g) Zajednički, spaljivanje vegetacije i ispuštanje metana čine drugi po redu najveći doprinos efektu staklenika.ČINJENICE 3:

Od 1970. uništavanje kišnih šuma u južnoj Americi nadodalo je preko 1,4 bilijuna tona ugljicnog dioksida u atmosferu.
Plin metan je odgovoran za 18% globalnog zatopljenja, s povecanjem svog udjela u atmosferi za 1% na godinu.

18% od ukupno ispuštenog metana dolazi od stoke. Na svijetu ima više od 1,3 milijardi životinja koje se uzgajaju za hranu.
26% od metana ispuštenog u Velikoj Britaniji dolazi od stoke.

Stoka Velike Britanije pridonosi globalnom zatopljenju s 1,15 milijuna tona metana svake godine.


ISCRPLJENOST TLA

SAD, najveći svjetski potrošač mesa, su izgubile 1/3 od ukupnog površinskog sloja tla.

23b) Golema područja zapadnih država više ne mogu podržavati poljoprivredu...

23c) ...i zemlja bi se slobodno mogla vratiti bizonima za ispašu.

23d) Podzemni izvori vode se iscrpljuju brže nego što ih kiša može ponovno napuniti, ...

23e) tlo prestaje biti pogodno čak i za pašnjake, a kada to i nije slučaj, onda im je potrebno više vode.

23f) Potreba stoke za vodom je jednako tako pogubna kao i njena potreba za hranom.

23g) Uzgoj goveda na navodnjavanim pašnjacima je 12 puta zahtjevniji od uzgoja povrća.

23h) U Britaniji je skoro polovica svog obradivog zemljišta sada u opasnosti od ...

23i) ... erozije, jer intenzivna zemljoradnja uništava samu strukturu tla.


KISELE KIŠE

Svijet se suočava s novim problemom - beskrajnim dotokom životinjskih izlučevina, nataloženih u obliku blata, koje zagađuju 100 puta više nego ljudski otpad ...

25b) - one se neprestano nagomilavaju, previše hranjive da bi ih zemlja mogla upiti.

 

26a) Bakterije njihov amonijak pretvaraju u kiselinu koja isparava, spaja se s dušičnim oksidom iz umjetnih gnojiva i industrijskim zagađenjem i formira kiselu kišu.

26b) Njihova je ostavština kiselo, neplodno tlo, te mrtve i umiruće šume, rijeke i jezera.

26c) Skoro zaboravljene u poplavi drugih ekoloških katastrofa, kisele kiše razaraju sjeverna staništa Europe i Amerike. U nekim zemljama životinjski otpad je njihov glavni uzrok.

26d) Prestanak uzgoja stoke bi drastično usporio propadanje.

ČINJENICE 4:

Jedna jedina krava proizvede 23 tone gnojiva godišnje.
10 svinja proizvede 21 tonu gnojiva godišnje.
Razasuto zemljom, gnojivo pridonosi nastanku kiselih kiša, te zagadenju tla i vode.

Amonijak sa životinjskih farmi smatra se glavnim uzrokom kiselih kiša, uzrokujuci više nego 70%-tnu kiselost u nekim podrucjima.
U Nizozemskoj, gdje stoka premašuje ljude u omjeru 7 prema 1, stocarima je receno da smanje stada za cetvrtinu, ne bi li se pomoglo spasiti umiruce šume.


UGROŽENA MORA

Kočari i njihove mreže prekrivaju svjetske oceane, grabeći iz mora sve više sve manjih riba.

28b) Teška podnožja koča gnječe oceansko dno kuda god prođu, uništavajući sve na svom putu.

28c) Svake se godine sve više zemalja otima za to da se pridruži ubilačkom pohodu, lov na tune mrežama...

28d) ...a sa svakom mrežom gase se i životi kitova i dupina, raža i morskih ptica, kornjača i morskih pasa.

28e) Neke zemlje nastavljaju s pokoljem kitova. Sisavaca koji imaju jezik složeniji od našeg vlastitog, ali od kojeg ne razumijemo niti jednu riječ.

 

29a) Intenzivno masovno uzgajanje stiglo je i do europskih mora, a za zarobljenike su izabrani lososi, ta zagonetna bića koja se sele.

29b) To je kao da ste u kaveze zatvorili lastavice.

29c) Natrpani u kaveze, oni mogu opstati samo uz upotrebu antibiotika i pesticida

29d) a da bi imali prođu na tržištu, meso im je obojeno aditivom zabranjenim u SAD.

29e) Da bi se nahranila ta zatočena stvorenja, lovi se druga riba, industrijska riba… 5 kg za proizvodnju 1 kg mesa lososa.

 

30a) PCB su industrijske kemikalije,

30b) jedne od najotrovnijih tvari koliko je poznato, a one sada truju gotovo cijeli prehrambeni lanac u oceanima.ČINJENICE 5:

Devet od 17 najvecih svjetskih ribolovnih poduzeca je u ozbiljnom slabljenju. Sva ostala su dosegla svoje krajnje granice.
Svake se godine u svijetu potroši 124 milijarde dolara da bi se na ribi moglo zaraditi 70 milijardi dolara.

Prema nedavnim istraživanjima preko 49% ribe uhvacene u Sjevernom moru bi moglo biti bolesno - cesto s kancerogenenim tumorima.
Procijenjeno je da je 240.000 tona PCB-a (zakonski zabranjenih u Velikoj Britaniji od 1980.) ušlo u svjetske oceane.

Lososi, ribe s jakim nagonom za selidbom, masovno se uzgajaju s gustocom od 15 kg po kvadratnom metru.


ZDRAVLJE + DOBROBIT

Mi smo navodno najinteligentnija od svih bića, sposobni za složena osjećanja, a što činimo?

32b) Zatvaramo druga inteligentna bića u samice, dok ne polude. Uskraćujemo im zadovoljenje najosnovnijih instinkata.

32c) Prema njihovim mladima, tim živim, osjetilnim bićima, odnosimo se kao prema beživotnoj robi i na kraju ih proždiremo.

32d) Perad, koja bi u slobodi lutala naokolo, natrpana je u kaveze, premale čak i da u njima protegne krila.

32e) Sva se ubrzano tovi u vlažnim, tamnim hangarima, često obogaljena svojom vlastitom napuhanom debljinom

32f) i sva se suočava s istim završetkom na automatiziranoj proizvodnoj traci, a tada je mi jedemo.

 

33a) Rečeno nam je da su bol i patnja relativni pojmovi,

33b) idući za jeftinim mesom ne zabrinjavajte se, rečeno nam je, zbog infekcija koje dolaze s jeftinim mesom... gastroenteritis, salmonela, kravlje ludilo.

33c) Rečeno nam je da je 'meso neophodno za život', ne obazirući se na bolesti srca, rak crijeva i druge bolesti koje idu ruku pod ruku s jedenjem mesa.

 

34a) Profit ne poznaje savjest, samo ravnotežu snaga.

34b) U njegovo se ime iskorištavaju i životinje i ljudi.ČINJENICE 6:

Bolesti srca su glavni uzrok smrti u Velikoj Britaniji i razvijenom svijetu.
Istraživanja su pokazala da vegetarijanci pate od bolesti srca 30% manje nego mesojedi.

Rak je odgovoran za cetvrtinu svih preuranjenih smrti.
Najmanje trecina svih oboljenja od raka je direktno povezana s prehranom. Mnogi rizicni faktori su znacajno smanjeni u vegetarijanskom nacinu prehrane.

Ispitivanja pokazuju da je ucestalost raka debelog crijeva, dojke, prostate i drugih, manja medu vegetarijancima.
Procijenjeno je da se oko 2,000.000 ljudi svake godine otruje hranom (u Velikoj Britaniji). Skoro sva trovanja hranom nastaju od mesa i mlijecnih proizvoda.


U zadnje 2 sekunde naše evolucijske godine uništili smo i zatrovali brzinom koja nije viđena u cijeloj zemljinoj povijesti.

36a) Razvoj i potrošnja su uzrokovali problem,

36b) pa ipak nam je rečeno da ga mogu riješiti još veći razvoj i još veća potrošnja.

36c) Jesmo li imalo bogatiji, imalo sretniji, imalo više oplemenjeni zbog svih tih smrti, patnje i uništavanja?

 

37a) Našoj smo djeci u naslijeđe ostavili svijet u kojem ima manje čuda nego kada smo ga mi naslijedili.

37b) Mi smo zatrovali njihovu vodu, zagadili njihov zrak i opustošili većinu njihove zemlje.

37c) Mi im predajemo svijet koji nama izgleda sigurno, ali koji se sada njiše na rubu katastrofe.

37d) A vlade još uvijek ne poduzimaju ništa, ali vi možete.

 

38a) Jednostavno prestankom upotrebe mesa, peradi, ribe i nusproizvoda klaonica,

38b) dat ćete izravan doprinos okončanju patnje, okrutnosti i razaranja.

38c) Zaustavite ubijanje postajući vegetarijanac, izbor je vaš.

38d) Vi možete pomoći u sprječavanju okrutnosti i uništavanja još danas.

38e) Postanite vegetarijanac. Pridružite se borbi za život.

Produced from: The Vegetarian Society, UK
Translations in other languages: Swiss Union for Vegetarianism, CH-9315 Neukirch-Egnach

Zurück